Poskytnutí odborných konzultací!

V některých případech přicházejí klienti s dílčími problémy či požadavky, které svým rozsahem přímo neodpovídají běžně nabízeným službám, jakými jsou např. vypracování projektové dokumentace stavby či architektonické studie, vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby aj. Může se jednat pouze o náš odborný názor, který Vám může pomoci při rozhodování ohledně Vašeho budoucího stavebního záměru.

Námi nabízené služby nemusí zahrnovat pouze odborné konzultace ve formě pracovních setkání, ale mohou být poskytovaný i ve formě vypracování zjednodušené dokumentace týkající se konkrétních dílčích požadavků.

Máte-li zájem o poskytnutí odborných konzultací, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme naše služby.

Odborné konzultace