V rámci naší projekční činnosti se mimo návrhů novostaveb zaměřujeme i na rekonstrukce rodinných domů a bytů. Při každém návrhu se vždy snažíme úzce spolupracovat s našimi zákazníky a pokoušíme se v maximální možné míře vyhovět jejich představám a požadavkům. Na rekonstruovanou stavbu nenahlížíme pouze jako na samostatně stojící stavební objekt, ale klademe taktéž důraz na její vhodné začlenění do okolní zástavby. Pokoušíme se vždy zohlednit ráz okolní krajiny, vzhled a historii daného místa.

Každému našemu návrh rekonstrukčních prací předchází důkladné zhodnocení stávajícího stavu zájmového stavebního objektů. V případě, kdy zákazník nedisponuje projektovou dokumentací či starší projektová dokumentace neodpovídá současnému stavu stavby, nabízíme její kompletní zaměření a zakreslení (pasportizace stavby). Vzniklý výstup je využit jako podklad pro vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukce stavby. Na základě této dokumentace lze následně získat souhlas stavebního úřadu se zamýšlenou rekonstrukcí a modernizací stavby.

Rekonstrukce rodinných domů

Obvyklým předmětem rekonstrukcí a modernizací bývají stavby rodinných domů. Z důvodu technického a morálnímu opotřebení nesplňuje mnoho starších rodinných domů současné vysoké nároky na moderní rodinné bydlení. Vzhledem k jejich historické hodnotě či jejich vhodnému začlenění do okolní krajiny mají tyto stavby přesto často vysoký potenciál a v případě pečlivě volených rekonstrukčních zásahů i budoucí tržní hodnotu.
U staveb rodinných domů bývají nejčastěji realizovány následující stavební úpravy:

 • vestavba obytného podkroví do původního půdního prostoru,
 • zateplení fasády rodinného domu,
 • výměna oken a dveří,
 • výměna střechy (krovu a střešní krytiny) nebo změna jejího tvaru,
 • změna vnějšího vzhledu domu (často spojená s vnějším zateplením stavby),
 • změna vnitřního uspořádání obytných místností,
 • přístavba nebo nadstavba rodinného domu.

Rekonstrukce bytů

Při návrhu rekonstrukce bytu bývá obvykle vypracovávána 3D vizualizace jeho budoucího interiéru (většinou i ve více variantách). Pomocí této vizualizace lze velmi snadno získat představu o navrhované úpravě a skloubit dispoziční a vzhledové řešení bytového prostoru. Razantnější stavební úpravy měnící vnější vzhled bytové jednotky či zasahující do nosných konstrukcí bytového domu jsou podmíněny souhlasem příslušného stavebního úřadu. Jako podklad pro vydání souhlasu slouží projektová dokumentace popisující veškeré navrhované změny stavby.
U bytových jednotek bývají nejčastěji realizovány následující stavební úpravy:

 • úprava vzhledu stávajícího bytového prostoru,
 • změna uspořádání místností (přestavba vnitřních nenosných příček), často spojená s modernizací bytového jádra,
 • spojení dvou sousedících bytových jednotek.

Demolice stavebních objektů

Některé starší stavební objekty se již mohou nalézat ve stavu nevhodném k rekonstrukci či modernizaci. Ve většině případu se jedná o méně architektonicky hodnotné stavby ve velmi zhoršeném technickém stavu (např. při narušení hlavních konstrukčních systémů stavby). Výše nákladů na rekonstrukci a modernizaci těchto objektů neúměrně přesahuje budoucí tržní hodnotu nemovitosti. V těchto případech je doporučováno řešení ve formě demolice stávající stavby, revitalizace stavebního pozemku a případné výstavby nového stavebního objektu. Výše nákladu nutných na demolici a revitalizaci je obdobně jako při výstavbě stanovována na základě vyhotoveného výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Postup rekonstrukce rodinných domů a bytů

Při rekonstrukci a modernizaci rodinného domu či bytu je obvykle postupováno v následujících korcích:

 • zadání požadavků na rekonstrukci, popis budoucího bydlení (zpravidla při osobním setkání),
 • obhlídka stávajícího stavebního objektu a zaměření jeho současného stavu (v náročnějších případech prováděno geodetické zaměření),
 • návrh řešení rekonstrukce stavby (v souladu s požadavky zákazníka),
 • tvorba vizualizace rekonstruovaného exteriéru či interiéru stavby (konzultace se zákazníkem),
 • vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení příslušného stavebního úřadu,
 • vyhotovení prováděcí dokumentace pro rekonstrukci stavby,
 • vyhotovení rozpočtu nákladů nutných k provedení rekonstrukce stavby.

 

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za projekt rekonstrukce rodinného domu nebo bytu, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Projekty rekonstrukcí rodinných domů a bytů