Dřevostavby jsou dnes již zcela běžně užívaným typem stavebních objektů určených pro rodinné bydlení. Stavby na bázi dřeva se vyznačují svojí konstrukční a vzhledovou rozmanitostí a rychlostí výstavby. Často jsou tyto stavby budovány jako nízkoenergetické až pasivní.

Dle konstrukce rozlišujeme následující nejobvyklejší projekty dřevostaveb:

  • Montované dřevostavby jsou tvořeny prefabrikovanými panely s předem připravenými otvory. Tyto panely se vyrábějí ve speciálních výrobnách a jsou na stavby přiváženy připravené rovnou ke smontování.
  • Rámové (sendvičové) dřevostavby, jejichž nosná konstrukce je budována z masivních dřevěných hranolů. Hranolová konstrukce je obvykle zaklopena dřevoštěpkovými OSB deskami a vzniklý vnitřní prostor je vyplněn tepelnou izolací (např. minerální vatou). Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem či různými druhy zavěšených obkladových materiálů s odvětrávací mezerou.
  • Roubené stavby se stěnami ze dřevěných trámů, které jsou kladeny vodorovně na sebe a jsou v rozích spojovány různými typy tesařských spojů.
  • Sruby, k jejichž výstavbě se používají celé opracované kmeny stromů, které jsou kladeny vodorovně na sebe a jsou v rozích zajištěny přesahy.

Dřevostavby v některých zákaznících vzbuzují nedůvěru z hlediska jejich požární odolnosti, stability a především jejich životnosti. Z hlediska požární odolnosti a stability musí stavba splňovat veškeré požadavky, které předepisují příslušné normy a právní předpisy. Životnost dřevostavby je ovlivněna kvalitou použitého materiálu a především pečlivě a pravidelně prováděnou údržbou.

Jaké důvody obvykle vedou investory ke zvolení dřevostavby?

  • Cena výstavby je obvykle nižší nežli výstavba domů z jiných materiálů.
  • Konstrukce mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, které přispívají k dosažení kategorie nízkoenergetických a pasivních domů.
  • Stavby dobře zapadají do venkovské architektury.
  • Dřevěné konstrukce napomáhají rovnoměrnému ohřevu vnitřních prostor.
  • Dřevo vytváří příjemné prostředí pro bydlení.
  • Stavby jsou budovány z přírodního obnovitelného materiálu (ekologické stavby).

Naše projekční kancelář se zabývá především projekty dřevostaveb tvořených rámovou konstrukcí. Pro každou dřevostavbu se snažíme vždy vytvářet kvalitní projektovou dokumentaci, kterou lze snadno využít jako přehledný návod k její výstavbě (ke svému smontování).

 

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za projekt dřevostavby, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Projekt dřevostavby