Architektonická studie je prvním krokem k realizaci Vašich snů a představ!

Architektonická studie je prvním důležitým krokem přípravy a následné realizace stavby. Tato studie hraje důležitou roli ve zhmotnění všech Vašich představ o budoucím bydlení a umožňuje uchopit stavbu tak, aby se s ní dalo pracovat v rámci návrhu estetického a konstrukčního řešení. V průběhu tvorby studie dochází k postupnému upřesnění a ověření realizovatelnosti záměru stavebníka.

Studie je výsledkem dialogu mezi stavebníkem (investorem) a architektem. V mnoha případech ovšem roli architekta může převzít i projektant, který je obdařen určitým estetickým cítěním a znalostmi, které je schopen začlenit do procesu zpracování projektové dokumentace. Architektonický návrh je vždy nutné pojit s realizovatelností stavby. Z praxe je známo mnoho případů architektonických studií vytvořených zcela v nesouladu se základními konstrukčními zásadami. Obvyklým nedostatkem těchto návrhů je nedostatečné řešení nosných systémů stavby (absence nosných prvků jako jsou nosné stěny, sloupy či jiné). Důsledkem takovýchto problematických studií jsou následné razantní změny konstrukcí a vzhledu finální stavby, které stavbu prodražují a často se i rozcházejí se základní představou investora.

Proces návrhu stavby vychází z definice základních představ investora o jeho „vysněném“ budoucím bydlení. Tyto počáteční představy bývají v mnoha případech často upravovány či zcela měněny. Důvodem nutných změn je naplnění veškerých „neznámých“ podmínek a úředních regulativ pojících se s místem plánované výstavby.

Místní regulativy obvykle předepisují:

 • tvar střechy (sedlová, plochá, ...),
 • maximální počet podlaží a možnost podsklepení,
 • maximální zastavěnost pozemku (poměr zastavěné plochy stavby ku celkové ploše pozemku).

Dalšími důležitými aspekty ovlivňujícími návrh stavby jsou:

 • okolní zástavba,
 • tvar, velikost a orientace pozemku,
 • vjezd na pozemek.

Na základě výše zmíněného můžeme říci, že každá stavba je díky okolnostním vlivům jedinečná a je nutné k ní i takto přistupovat. Projekty typových domů jsou uniformní a jsou obecně navržené pro ideální podmínky. Nejsou spjaty s žádným místem a často nereflektují místní limitující podmínky.

Architektonická studie nebývá výhradně zpracovávaná za účelem návrhu nových stavebních děl, ale lze ji i úspěšně využít v případě změny či úpravy stávající stavby, její rekonstrukce či při pouhé modernizaci jejích interiérů.

Architektonická studie v sobě zahrnuje:

 • zpracování prvního návrhu vzhledu stavby (občas i ve více variantách),
 • osazení stavby na nejvhodnější místo pozemku respektující orientaci ke světovým stranám a polohu příjezdové komunikace,
 • výkresy jednotlivých podlaží objektu,
 • charakteristický řez objektem,
 • pohledy,
 • vizualizace včetně barevného řešení.

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za architektonickou studii, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

architektonická studie