V rámci našich služeb nabízíme kompletní vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu rodinných domů (projekty rodinných domů). Při naší práci se vždy snažíme v maximální možné míře vyhovět veškerým přáním a požadavků našich klientů. Neklademe důraz pouze na vnější vzhled stavby, ale taktéž na funkční uspořádání vnitřního obytného prostoru zajištujícího kvalitní rodinné bydlení.

Mnoho klientů má při oslovení naší kanceláře již jasnou představu o návrhu vlastního rodinného domu. Tuto představu se snažíme vždy zachovávat a dále rozvíjet. V případě, kdy zákazník takovouto jasnou představu nemá, jsme schopni mu dle našeho vlastního návrhu předložit architektonickou studii stavby. Tuto studii lze dle přání zákazníka snadno měnit a rozvíjet a nalézt tak konečný vzhled a celkové řešení stavby. Z výsledků architektonické studie je následně vyhotovena projektová dokumentace umožňující povolení a realizaci stavby.

Projekty rodinných domů procházejí zpravidla těmito následujícími vývojovými stupni:

  • shromáždění podkladů potřebných k vyprojektování rodinného domu včetně geodetického zaměření stavebního pozemku a jeho nejbližšího okolí,
  • vytvoření architektonického návrhu (studie) stavby včetně 3D vizualizace exteriéru,
  • vytvoření projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) nebo pro stavební povolení (DOS),
  • získání veškerých povolení od dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy, získání souhlasu stavebního úřadu s realizací stavby,
  • vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) či realizační dokumentace stavby (RDS).
  • v případě dodatečných změn vzniklých během výstavby vytvoření projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Veškerá projektová činnost zahrnující i projekty rodinných domů musí býti prováděna v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Spolupráce s ostatními odborníky

Kromě samotného projektanta se na tvorbě projektu rodinného domu podílí i řada projektových specialistů navrhujících jednotlivá řešení konkrétních specifických částí stavebního objektu. Jedná se například o statické posouzení navržených stavebních konstrukcí, návrh vytápění, elektroinstalace či plynofikace, posouzení požární bezpečnosti stavby aj. Součástí činnosti projektanta je zajištění spolupráce s jednotlivými výše uvedenými odborníky.

 

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za projekt rodinného domu, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

Novostavba rodinného domu