Správná rekonstrukce stavby je cesta ke kvalitnímu bydlení!

Rekonstrukční a modernizační práce stávajících stavebních objektů musejí býti v některých případech povoleny místě příslušným stavebním úřadem. Jedná se o veškeré stavební zásahy měnící vnější vzhled či rozměry stavby, její nosné konstrukční prvky či účel jejího užívání. Za změnu účelu užívání stavby může býti považována např. přestavba stávajících výrobních prostor na prostory obchodní či určené k bydlení. Stavební povolení či souhlas se stavebními úpravami jsou stavebním úřadem vydávány na základě předložené projektové dokumentace pro rekonstrukci stavby. Tato dokumentace by měla popisovat a přehledně vykreslovat stávající stav stavebního objektu a jeho veškeré navrhované změny.

Rekonstrukce rodinných domů

Obvyklým předmětem rekonstrukcí a modernizací bývají stavby rodinných domů. U těchto staveb jsou nejčastěji realizovány následující stavební úpravy:

 • vestavba obytného podkroví do původního půdního prostoru,
 • zateplení fasády rodinného domu,
 • výměna oken a dveří,
 • výměna střechy (krovu a střešní krytiny) nebo změna jejího tvaru,
 • změna vnějšího vzhledu domu (často spojená s vnějším zateplením stavby),
 • změna vnitřního uspořádání obytných místností,
 • přístavba nebo nadstavba rodinného domu.

Rekonstrukce bytů

Kromě rodinných domů dochází nejčastěji k rekonstrukcím a modernizacím jednotlivých bytových jednotek. Projektová dokumentace stavebních úprav bytu je stavebním úřadem vyžadována pouze při zásahu do nosných konstrukcí bytového domu či při změně jeho vnějšího vzhledu. Typickým příkladem těchto stavebních úprav je propojení prostor sousedících bytových jednotek či rekonstrukce bytu, jejíž součástí je výměna oken. Mnohé práce, jako je např. úprava vnitřních dělících příček, výměna bytového jádra, výměna kuchyňské linky, výmalba či výměna podlah a obkladů, souhlasu stavebního úřadu nepodléhají. Stavební práce mohou v těchto případech býti vykonávány bez jakéhokoli ohlášení či stavebního povolení. Rozdílná situace nastává u bytových jednotek nacházející se v památkově chráněných objektech. Zde i některé drobné úpravy musejí býti odsouhlaseny příslušným odborem památkové péče.

Postup rekonstrukce rodinného domu či bytu

Při rekonstrukci a modernizaci rodinného domu či bytu je postupováno v následujících korcích:

 • zadání požadavků na rekonstrukci, popis budoucího bydlení (zpravidla při osobním setkání),
 • obhlídka stávajícího stavebního objektu a zaměření jeho současného stavu (v náročnějších případech prováděno geodetické zaměření),
 • návrh řešení rekonstrukce stavby (v souladu s požadavky zákazníka),
 • tvorba vizualizace rekonstruovaného exteriéru či interiéru stavby (konzultace se zákazníkem),
 • vyhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení příslušného stavebního úřadu,
 • vyhotovení realizační dokumentace pro rekonstrukci stavby,
 • vyhotovení rozpočtu nákladů nutných k provedení rekonstrukce stavby.

 

Cenu za vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci stavby Vám rádi připravíme na základě nezávazné poptávky.

 

Projektová dokumentace