Typové projekty rodinných domů jsou v současné době ve velké míře rozšířeným řešením návrhu rodinného bydlení. Existuje nespočetné množství stavebních společností, které se věnují typové výstavbě rodinných domů a u kterých si zákazník koupí typový projekt včetně následné výstavby. Z našeho pohledu můžeme hovořit o sériovém prodeji typových projektů rodinných domů. Tento druh projektů postrádá individualitu a tvůrčí přístup zákazníka k výstavbě svého bydlení.

Typové projekty rodinných domů zpravidla nezohledňují:

  • vztah ke stavebnímu pozemku, tj. nereflektují jeho velikost, tvar, orientaci ke světovým stranám či svažitost (u typových projektů je pozemek rovinný, bez ohledu na možnou svažitost),
  • připojení na inženýrské sítě pomocí domovních přípojek,
  • přístup na pozemek (většina stavebních pozemků mají již zřízeny samostatné vjezdy, které do značné míry ovlivňuji pozici stavby),
  • místní regulační podmínky dle platného územního plánu, které platí pro výstavbu v dotčené lokalitě,
  • okolní zástavbu, možné výhledy a jiné prvky, které mohou do značné míry ovlivnit návrh domu a jeho umístění na pozemku.

Řešení výše zmíněné problematiky je hrazeno nad rámec samotné ceny typového projektu rodinného domu, tato je tedy obvykle nižší oproti cenám za individuální projekt.

Naše projekční kancelář se zaměřuje na individuální projekty rodinných domů. Tyto projekty vznikají od začátku navrhování ve spolupráci s našimi klienty. Individuální projekt rodinného domu oceníte, pokud máte jasnou představu o vzhledu Vašeho domu a záleží Vám na originalitě Vašeho bydlení.

Výhody individuálních projektů rodinného domu:

  • již v počátcích návrhu jsou reflektovány veškeré požadavky spojené se specifickým místem výstavby,
  • návrh je tvořen dle Vašich jasných představ či požadavků,
  • jste součástí vývoje projektu Vašeho rodinného domu,
  • dochází k optimalizaci veškerých dílčích řešení (je zde možné postupné zapracování Vašich dodatečných požadavků),
  • cena projektu je konečná, nedochází k jejímu postupnému navyšování tak, jak je obvyklé u typových projektů.

 

Máte-li zájem o vypracování nezávazné cenové nabídky za individuální projekt rodinného domu, rádi Vám ji připravíme na základě Vámi zadaných požadavků.

typové projekty rodinných domů